Project "De Zitting"

PROJECT ‘DE ZITTING’ 2022-2023

Onze vereniging is van mening dat de advocaat-stagiairs de mogelijkheid moeten hebben om zittingen bij te wonen in de loop van hun stage, te meer, gelet op de toenemende specialisatie van de advocaten aan de Balie en het belang van kennis inzake procedurerecht.

Concreet houdt dit project in dat een advocaat-stagiair de kans krijgt om een zitting bij te wonen aan de zijde van de magistraat in een rechtbank of hof (keuze uit een lijst van deelnemende rechterlijke instanties – zie hieronder) teneinde nuttige inzichten te verwerven over het verloop van een zitting, de problematieken die zich kunnen voordoen, en hoe daarop te anticiperen als advocaat, de inhoudelijke juridisch-technische kwesties, en de kunst van een bezield en gestructureerd pleidooi.

Dit project vormt dan ook een passende aanvulling op de theoretische en praktische balielessen die de advocaat-stagiair dient te volgen in het eerste stagejaar.

‘De Zitting’, die bovendien gesteund en aangemoedigd wordt door de Stagecommissie van de NOAB, en reeds in 2009 werd opgestart, wordt zeer positief onthaald zowel aan de zijde van de stagiairs als aan de zijde van de magistratuur.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit project een meerwaarde betekent binnen de opleiding van de advocaat-stagiair verbonden aan de Brusselse Balie.

Praktische richtlijnen:

  • “De Zitting” wordt niet als verplichting opgelegd. De stagiairs nemen op vrijwillige basis deel.
  • Inschrijven verloopt door het invullen van een formulier die u hieronder kan downloaden (zie ‘Invulformulier Stagiair’). Op dit formulier krijgen de stagiairs de mogelijkheid om voorkeursmateries aan te duiden. Gelieve rekening te houden met de deelnemende instanties (zie onder) bij het aanmerken van uw voorkeuren. 
  • Nadat elke deelnemende stagiair is toegewezen aan een bepaalde instantie, zullen de organisatoren hen per email de contactgevens van de desbetreffende magistraat bezorgen (voorziene datum : nog te bepalen)
  • In functie van de beschikbaarheden van de magistraat van de gekozen rechterlijke instantie, zal de stagiair zelf contact opnemen met de magistraat om in onderling overleg een datum en uur overeen te komen gedurende dewelke de stagiair de zitting kan bijwonen. 
  • De stagiair draagt in principe zijn toga niet en dient bij voorkeur naast de magistraat plaats te nemen waarbij. Gelet op de gekende omstandigheden verlopen de pleitzittingen van sommige rechtbanken virtueel.
  • Na elke zitting bespreken de magistraat en de stagiair het verloop van de zitting, de incidenten (positief of negatief), de essentiële punten van de pleidooien,…en krijgt de stagiair de mogelijkheid om vragen te stellen.
  • De stagiair is gehouden tot discretie en confidentialiteit en zal voorafgaand aan de zitting een verklaring in die zin ondertekenen (zie hieronder bij ‘Formulieren‘).
  • De stagiair en de magistraat ondertekenen beide het formulier ‘Rapport De Zitting’ teneinde dit in aanmerking kan worden genomen als stageverplichting bij de aanvraag op het Tableau.


Dit project wordt georganiseerd door het comité ‘De Zitting’ van de Jong Advocaten Brussel, vertegenwoordigd door bestuurslid mr. Sarah Elslander

Voor vragen kan u bij hen terecht via volgend e-mailadres: info@jabkes.be


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x